Stichting Buren

Aanvragen van een voedselpakket.

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een voedselpakket bij Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg.

Weer op eigen benen

De voedselbank  helpt met zo veel mogelijk gezond voedsel. Voedselhulp is gratis, maar altijd tijdelijk. Dus willen we de zelfredzaamheid van onze cliënten vergroten. Daarom werken we samen met hulpverlenende organisaties. Zo helpen we onze cliënten om weer op eigen benen te staan.

Het aanvragen van een voedselpakket gaat daarom niet rechtstreeks naar de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg.

Samenwerking met hulpverlening

Voor hulp van de voedselbank heeft u de steun nodig van een hulpverlenende organisatie. Voorbeelden zijn de sociale dienst, maatschappelijk werk, thuiszorg, bewindvoerder, enzovoorts. Maar U kunt hier wel alvast het aanvraagformulier-2019-05-leidschendam-voorburg downloaden en de Toelichting bij aanvraagformulier 2019. Uitgebreide criteria vindt u  in Toekenningscriteria-2019-DEF. U vult de gegevens in en verzamelt de bijlagen. Daarna gaat u ermee naar uw hulpverlener.