Bestuur

Het (onbezoldigde) bestuur is als volgt samengesteld:
– De heer F.V.M.C. de Smet, voorzitter
– De heer A. Breedijk, penningmeester
– Mevrouw E.S.I.A. de Bl├ęcourt, bestuurder
– Mevrouw J.M Haans, bestuurder
– De heer W.K. Klomp, bestuurder