Klant worden

Problematiek

Een deel van onze cliënten heeft problematische schulden. Vaak gemaakt om zolang mogelijk ‘normaal’ te kunnen blijven leven. Er zijn genoeg mensen bij met betaald werk (20%) en een (middel)hoge opleiding. En een mooie tv is niet noodzakelijk, maar vaak wel de enige overgebleven luxe. Vakanties, merkkleding, schoolreisjes en betaald sporten zijn allang doorgestreept. Kleren kopen ze meestal tweedehands.

Een alleenstaande moeder met kinderen bijvoorbeeld, die in geldnood komt omdat haar man geen alimentatie betaalt; een zelfstandige ondernemer, goed opgeleid, die zijn zaak onderuit ziet gaan en schuldeisers nog tienduizenden euro’s moet betalen; een ontslagen werknemer die te lang op een uitkering moet wachten en z’n spaargeld al heeft opgegeten. Een oudere met een AOW-uitkering die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen.

Deze mensen komen vaak terecht in een vicieuze cirkel. Te weinig geld, gezondheidsproblemen door eenzijdige en/of slechte voeding, een toenemend sociaal isolement, verleid worden tot het afsluiten van ‘goedkope’ leningen. De problemen stapelen zich geleidelijk op, tot de mensen er aan dreigen ten onder te gaan.

Welke ondersteuning?

Als Voedselbank kunnen we via het uitdelen van voedselpakketten tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen onze cliënten de kans actief aan verbetering van hun situatie te werken.
De stichting helpt deze mensen met middelen; we geven geen geld. De hulp van de Voedselbank is dus bedoeld om mensen en gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. De hulp is in principe aan een periode gebonden en dus tijdelijk.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de Voedselbank vragen we de mensen inzicht te geven in hun financiële situatie. Het uitgangspunt van de voedselbanken is: Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen. Van onze klanten wordt verwacht dat zij zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”. Uit ervaring blijkt dat de Voedselbank vooral mensen helpt die met een minimuminkomen of minder proberen rond te komen. Het gaat om mensen die leven van een uitkering, alleenstaande moeders met opgroeiende kinderen en alleenstaande ouderen met een WAO- of bijstandsuitkering. Ook kan er sprake zijn van gemeentelijke schuldsanering.
Bij het beoordelen van de hulpaanvragen gaan we uit van het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke, dus na betaling van de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen. Regelmatig gaan we na of de mensen nog hulp van de Voedselbank nodig hebben.

Privacy

Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid waken wij voor de privacy van degenen die onze pakketten ontvangen. Hun gegevens stellen we niet aan anderen ter beschikking of ter inzage. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houden zich hier strikt aan.
De gegevens gebruiken we uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen en om vast te kunnen leggen tot wanneer hulp van de Voedselbank noodzakelijk is. Bij de verantwoording naar sponsors en andere belanghebbenden over wat we met de ingezamelde goederen doen, worden dan ook geen persoonlijke gegevens gebruikt.

Logo

Wellicht ook interessant voor jou