Zakelijke gegevens

Distributiecentrum

Van Alphenstraat 63 L
2274 NC Voorburg
Telefoon 06 38035166

Bankrekeningnummer: NL03ABNA0613583221 te Voorburg, t.n.v. Voedselbank LV
Kamer van Koophandel nummer: 27265917

De Stichting is een officieel erkende Stichting (ANBI), dus giften of legaten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de gever. Daarnaast hoeft de Stichting geen belasting te betalen over ontvangen giften, zodat er meer geld ingezet kan worden. Het fiscaal nummer is: 814106031.