Stichting Buren

Verminderen armoede met Voedselbank Leidschendam-Voorburg

Voedselbank Leidschendam-Voorburg

Inzamelactie voor de Voedselbank groot succes!
Op zaterdag 15 juni is  een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank Leidschendam-Voorburg.  Er zijn in totaal meer dan 140 kratten voedsel ingezameld.  De voedselbank kan nu gelukkig weer de hele zomer vooruit!

Grote veranderingen:
1. De stichting krijgt een andere naam en
2. Vanaf 18 april 2019 gaat Voedselbank Haaglanden voedselpakketten verstrekken aan cliënten uit Mariahoeve en Bezuidenhout en dienen aanvragen voor een pakket voor bewoners van deze wijken ingediend te worden bij Voedselbank Haaglanden (https://voedselbankhaaglanden.nl).
Bestaande cliënten uit Mariahoeve en Bezuidenhout kunnen vanaf 18 april hun voedselpakket ophalen bij het uitdeelpunt in Mariahoeve. Zij zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

De voedselbank is begonnen als Stichting Buren maar verandert langzaam van naam. Het wordt Voedselbank Leidschendam-Voorburg. De Stichting verzamelt en verspreidt voedselpakken als buren voor elkaar.

Wekelijks verspreidt de Voedselbank gemiddeld 80 pakketten  voor 325 personen. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Samenwerking

Voedselbank Leidschendam-Voorburg werkt samen met het sociaal fonds Leidschendam-Voorburg. Ook het college van Diakenen van Voorburg, Leidschendam en Stompwijk steunt ons. Net als kerken en veel particulieren. Dus samen met vele anderen helpt de Stichting zoveel mogelijk mensen.

Oprichting Stichting

Een particulier initiatief was in 1999 de basis voor de Stichting. Sinds 1 november 2018 organiseert Jim Sabiran met andere vrijwilligers de inzameling, verdeling en bezorging. Samen vormen zij de ruggengraat van de voedselbank.

Donaties

bijdrage aan Voedselbank Stichting BurenVervoer, opslag, energie en onderhoud kosten veel geld, maar de Stichting ontvangt geen structurele subsidie. Zonder financiële middelen kunnen we geen hulp bieden. Als u of uw organisatie ons daarbij wil helpen: wij zijn blij met elke gift!

Voedsel afgeven kan aan de Van Alphenstraat 63 L op:
– Dinsdag van 9.00 – 16.00 uur
– Woensdag van 9.00 – 16.00 uur

Er is een privacystatement opgesteld dat u kunt lezen via privacy