Vrijwilligers

De Stichting werkt uitsluitend met (onbezoldigde) vrijwilligers. Deze vormen de motor waar de voedselbank op draait.
Met hun bijna onuitputtelijke enthousiasme zorgen zij ervoor dat wekelijks 100 voedselpakketten kunnen worden rondgebracht. Op het ogenblik zijn er 25 vrijwilligers actief.

Vrijwilligers
Vrijwilligers

Vrijwilligers