Steun ons

Landelijke aanvoer

In onze regio is de Voedselbank Haaglanden het centrale punt, waar het landelijk verkregen voedsel wordt aangeleverd. Iedere week haalt onze stichting op wat nodig of voorhanden is.

Lokale aanvoer

Veel energie is gestoken in het opbouwen van eigen aanvoer van voedsel. Op deze wijze kan de stichting iedere week een volwaardig en gevarieerd pakket met verse en geconserveerde levensmiddelen leveren.
Goede relaties zijn lokaal ontstaan en in de wijde omgeving. Vooral brood, groenten en fruit komen er vandaan.
Continu kunnen wij nieuwe leveranciers verwelkomen.
De leveranciers van voedsel krijgen geen vergoeding. Zij geven alle voedsel gratis aan ons mee.
Hebben wij een overschot aan voedsel, dan brengen we dit naar de Voedselbank Haaglanden, zodat de hele regio er profijt van heeft.
Alle leveranciers zijn wij natuurlijk zeer erkentelijk en dankbaar voor hun leveranties.

Particulieren

Particulieren kunnen ook voedsel brengen. Let u wel op de houdbaarheidsdatum? U kunt uw voedsel brengen bij ons Distributiecentrum aan de Van Alphenstraat 63 L in Voorburg.

Kerken

Door de kerken wordt regelmatig voedsel ingezameld. Vooral in het najaar krijgen de kerkgangers de gelegenheid voedsel mee te nemen, zodat we met Kerstmis wat extra’s kunnen geven.

Kerstpakketten

Kerstpakketten zijn altijd welkom. Als u belt, komen we deze halen.

Betrouwbaarheid voedsel

De verpakte producten worden altijd geleverd voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. In uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken maar dan wordt dit altijd verteld, zodat de mensen kunnen kiezen wat ze ermee doen. In zijn algemeenheid moet men altijd goed opletten wat men eet. Immers, iets kan ook bedorven zijn als de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is.

 

Wellicht ook interessant voor jou