Bestuur

Het (onbezoldigde) bestuur is als volgt samengesteld:
  • De heer R.IJ.M. Kuipers, voorzitter
  • Mevrouw M. Paardekooper-Stift, penningmeester
  • Mevrouw E.S.I.A. de Blécourt, bestuurder
  • Mevrouw J.M Haans, bestuurder
  • De heer W.K. Klomp, bestuurder

 

Vertrouwenspersoon

  • De heer M. Mooijman

 

Documenten