Bestuur

Het (onbezoldigde) bestuur is als volgt samengesteld:
  • De heer F.V.M.C. de Smet, voorzitter
  • Mevrouw M. Paardekooper-Stift, penningmeester
  • Mevrouw E.S.I.A. de Blécourt, bestuurder
  • Mevrouw J.M Haans, bestuurder
  • De heer W.K. Klomp, bestuurder

Documenten