Bestuur

Groente

Het (onbezoldigde) bestuur is als volgt samengesteld: De heer R.IJ.M. Kuipers, voorzitter Mevrouw M. Paardekooper-Stift, penningmeester Mevrouw E.S.I.A. de Blécourt, bestuurder Mevrouw J.M Haans, bestuurder De heer W.K. Klomp, bestuurder   Vertrouwenspersoon De heer M. Mooijman   Documenten Statutenwijziging: STATW Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg