Bestuur

Groente

Het (onbezoldigde) bestuur is als volgt samengesteld: De heer F.V.M.C. de Smet, voorzitter De heer A. Breedijk, penningmeester Mevrouw E.S.I.A. de Blécourt, bestuurder Mevrouw J.M Haans, bestuurder De heer W.K. Klomp, bestuurder