Criteria

De Stichting past de landelijke criteria toe, die zijn als volgt:

Als een volwassene van de inkomsten die hij heeft, alle vaste kosten aftrekt en dan minder dan €230, per maand over heeft voor: eten, drinken en kleding, komt hij aanmerking voor een pakket
Per elke volgende persoon mag dit bedrag verhoogd worden met € 95,-

Rekenvoorbeeld
Een alleenstaande vrouw met twee kinderen, komt in aanmerking voor hulp van de Voedselbank als haar inkomen na aftrek van vaste lasten minder bedraagt dan: €230,- + €95,- + €95,- = €420,-.

Maximaal 3 jaar
Hulp wordt geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin aflossingsverplichtingen bestaan in het kader van een eventuele schuldsanering. Na zes maanden toetst de voedselbank of de voedselhulp nog steeds nodig is.