NIEUWS

Burgemeester op bezoek en donatie van €10.000

Fruit op je werk
Van “Fruit op je werk kregen we de vorige week 1000 stuks fruit en deze week 500.


Geweldig!

Een paar weken geleden kregen we vooral versproducten va allerlei organisaties.
Sinds de verlenging van de maatregelen met 3 weken, komen er langer houdbare producten ter beschikking en wordt bijna alles opgeruimd.
Bridgeclubs, sportclubs, particulieren en veel bedrijven stellen nu dat soort producten ter beschikking. We zijn daar natuurlijk erg dankbaar voor. Zie ook het volgende artikel.

SEV helpt de voedselbank

Nu de amateurcompetitie dit seizoen gestopt is door de coronacrisis, ligt ook de verkoop in de SEV kantine stil. Ja, en wat doe je dan als inkoper van voetbalvereniging SEV?

Je gaat na welke producten nog lang genoeg houdbaar zijn tot  de start van de nieuwe competitie en gaat in overleg met  het bestuur. Mijn voorstel om alle producten die dan niet meer verkoopbaar zijn, aan de voedselbank Leidschendam -Voorburg te schenken werd door het bestuur unaniem aangenomen.

Vrijdag 3 april kwam een busje van de voedsel bank alle producten ophalen en zij waren er heel erg blij mee. Het geeft SEV een goed gevoel dat deze producten nog een uitstekende  bestemming hebben gekregen.
Mede namens SEV,
Margriet Asselman

Voedselbank draait nog op volle toeren dankzij heel veel giften.

Nagekomen bericht. Nu al 16 kratten via Anja!
VOEDSELBANK draait op volle toeren!! De Voedselbank Leidschendam – Voorburg heeft het erg druk gehad afgelopen week.
Door het Coronavirus werd de aanvoer vanuit de regio Haaglanden stopgezet. Normaal is dat goed voor 25% van onze behoefte. Dit gemis werd deze week ruimschoots gecompenseerd door voedsel dat van alle kanten werd aangeboden omdat het anders weggegooid moest worden. Restaurants, winkels, kinderdagverblijven, kleuterscholen, bedrijven, hotels, etc. Zij klopten allemaal bij ons aan, ze kwamen het brengen of we gingen het halen. Een grote variëteit aan voedsel die we normaal niet ter beschikking krijgen. Langer houdbare producten, zoals appels, hebben we bewaard voor volgende weken.
Inmiddels heeft wethouder Stemerdink toegezegd voorlopig iedere week € 5,- per pakket te doneren om “verse” producten te kopen. Natuurlijk blijven nog, zoals gebruikelijk, producten binnenkomen via grootwinkelbedrijven, particulieren, etc. Daarnaast maken we gebruik van de voorraad die we nog hebben tgv. eerdere acties. Op deze manier hopen we toch iedere een week volwaardig pakket te kunnen leveren aan onze 115 gezinnen.
Het is geweldig, iedereen wil ons ondersteunen. Diverse bedrijven, serviceclubs en particulieren hebben zich aangeboden om te helpen. Er is zelfs een wachtlijst ontstaan voor het vrijwilligerswerk. Als de nood aan de man is, weten we hen te vinden.
Een bijzonder initiatief is het vermelden waard. Mevrouw Anja Koole – van de Graaf uit het Zeeheldenkwartier, Tedingerstraat 70  in Leidschendam, heeft via een groepsapp de buurt opgeroepen te doneren voor de voedselbank. Binnen een mum van tijd waren er al 10 kratten gevuld. Dat is echt hartverwarmend. Zij gaat voorlopig door met de actie.
Op dit moment is er nog geen voedselinzamelactie nodig, en dat kan ook nu natuurlijk niet, althans, niet op de manier waarop u van ons gewend bent in supermarkten. De voedselbank bereidt zich voor op andere manieren van inzamelen. Het is ook natuurlijk altijd mogelijk een Corona-donatie te doen via onze bank met als nummer: NL03ABNA0613583221. Ingezameld geld komt altijd rechtstreeks ten goede aan onze cliënten. Heeft u levensmiddelen die u aan de Voedselbank wilt doneren? Bel: 0638035166. Tenslotte willen wij iedereen hartelijk danken voor alle initiatieven, inzet, donaties, etc

KOFFIE
De koffie van de laatste actie is alweer binnen. Maar liefs 1800 pakken.
Geweldig en dank. Meer info hierover volgt.

Filmpje over het werk van de voedselbank.

Jim, als Vrijwilliger van het Jaar, aan het werk.
Op 3 maart zijn er door Alice Hooft van Radio/TV Midvliet opnamen gemaakt van de activiteiten van de voedselbank Leidschendam- Voorburg. Zie het volgende filmpje.
https://youtu.be/RyZSPmKXs-s

Het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 staan op de website.

JIM SABIRAN gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar.
Tijdens een feestelijke avond is Jim verkozen tot vrijwilliger van het jaar.
Wij zijn hier erg blij mee omdat hij het volgens het bestuur dubbel en dik verdiend heeft. Op de foto krijgt hij de prijs uitgereikt door juryvoorziter Marian Knijnenburg.

De uitreiking

Bizzi in Nootdorp is in actie geweest om spullen te verpakken.
De Industriegroep heeft hard gewerkt om pleisters, suikerklontjes, zakjes kruiden en pakjes dressing te verdelen in zakjes voor de klanten van de voedselbank. De cliënten van Bizzi vonden het leuk om dit voor de voedselbank te doen. In de toekomst zeker voor herhaling vatbaar!

BIZZI in actie.

Toelatingscriteria veranderd.

De nieuwe normbedragen voor 2020 zijn als volgt vastgesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 135,-.
Per persoon: € 95,-.

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):
1 persoon: was € 225, wordt € 230,
2 volwassenen: was € 315, wordt € 325,
1 volwassene en 1 kind: was € 315, wordt € 325,
1 volwassene en 2 kinderen: was € 405, wordt € 420,
etc.

20 december
Acties van allerlei scholen met de kerstperiode.
De laatste weken voor Kerst hebben allerlei scholen actie gevoerd voor de voedselbank. Bij sommige scholen is door leden van het bestuur een voorlichting gegeven waar de kinderen erg in geïnteresseerd waren.
De opbrengsten waren Pius X met 13 kratten, Vijverhof 11 kratten, St. Maartenscollege 39 kratten, Lusthof 28 kratten.

Lusthofschool houdt geslaagde kerstactie voor Voedselbank.
Om het jaar houdt de Lusthofschool in Voorburg een kerstactie voor de Voedselbank Leidschendam-Voorburg. In de week voor de kerstvakantie stoppen de leerlingen wat lekkers in de kratten van de voedselbank. Die zorgt dat het terechtkomt bij gezinnen die dat heel goed kunnen gebruiken omdat ze zelf te weinig geld hebben om eten te kopen.

Bestuursleden van de voedselbank gaan tijdens speciale lessen in gesprek met de leerlingen in de groepen 7 en 8 van de school. Over wat de voedselbank doet, hoe het allemaal werkt en hoe het is om op te groeien in een arm gezin. Ook dit jaar leidde dat weer tot mooie en zinvolle gesprekken in de klas. Zo probeert de voedselbank niet alleen de armsten in onze samenleving te helpen, maar ook bij te dragen aan meer begrip en saamhorigheid.

Tijdens het kerstdiner van alle leerlingen op de school kwamen vrijwilligers van de voedselbank al het eten ophalen en bleek dat de actie ook dit jaar weer een enorm succes is geweest. Bijna 30 volle kratten! Schooldirecteur Kees Jan Visser en adjunct-directeur Juliëtte Kooijmans waren oprecht trots op hun leerlingen. En operationeel hoofd van de voedselbank Jim Sabiran nam alle volle kratten met plezier in ontvangst. Een mooi begin van de kerstvakantie.

Lusthof

St.-Maartenscollege
Vijverhof

19 december
Veurs Lyceum brengt mooi bedrag op met creatieve actie!

Vlak voor de kerstvakantie overhandigden de leerlingen uit vwo-4 van het Veurs Lyceum een cheque ter waarde van 500 euro aan Arnoud Breedijk van de Voedselbank Leidschendam-Voorburg. De leerlingen hadden onder leiding van hun docent Kunst, Elmar Caspers, dit bedrag opgehaald door het maken van reliëfs met een kerst- of winterthema, die vervolgens te fotograferen, te laten drukken en te verkopen. Drukkerij B-mediagroep wilde graag meedoen aan deze actie voor het goede doel, zodat de opbrengst van de verkoop van de kaarten uiteindelijk in zijn geheel ten goede kon komen aan de Voedselbank. “Het Veurs Lyceum wenst iedereen dan ook een fijne kerst”, aldus rector Charlotte van Thiel-Tuininga. 

18 december
Alweer kaas voor de voedselbank van MARKTKOOPMAN!

Marktkoopman Adriaan Kastelein van Holland Kaascentrum heeft een vaste stek op de zaterdagse markt in Voorburg. Al een heel aantal jaren voorziet hij cliënten van de voedselbank met de kerstdagen van een stuk kaas. Dit is voor de cliënten bijzonder omdat ze dit bijna nooit in hun pakket terugvinden. Daarom zijn we heel blij met de 100 stukken die hij geeft. Op bijgaande foto vindt de overdracht plaats door Adriaan aan Jim Sabiran, vrijwilliger bij de voedselbank.

14 december
Recordopbrengst Kerstinzamelactie Voedselbank 14 december 2019

Zoals elk jaar tegen de Kerst heeft de voedselbank Leidschendam-Voorburg ook dit jaar weer een inzamelactie gehouden. Op 14 december jl. konden klanten voedsel doneren bij Albert Heijn in winkelcentrum Julianabaan te Voorburg en bij Albert Heijn en JUMBO in Leidsenhage. Er werd ruim gehoor gegeven aan de oproep om een extra boodschap te doen en dit, na het afrekenen, aan de vertegenwoordigers van de voedselbank te geven. Het ging om (langer houdbare) producten die de voedselbank niet vaak ter beschikking krijgt voor de voedselpakketten maar die broodnodig zijn voor mensen die het niet breed hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voldoen. In enkele gevallen ging het zelfs om een zeer grote donatie. De opbrengst van de inzamelactie was geweldig. Er zijn 441 kratten met levensmiddelen ingezameld. Er hebben zich veel mensen ingezet voor de actie. Vele vrijwilligers, mannen en vrouwen van diverse serviceclubs uit Leidschendam en Voorburg, zijn druk in de weer geweest om alles in goed banen te leiden. Wethouder Nadine Stemerdink kwam ook helpen, en er waren veel kinderen van de Montessorischool Vreugd en Rust die hand en spandiensten kwamen verrichten. De voedselbank is erg blij met de  mooie opbrengst, en dankt iedereen die heeft bijgedragen aan de actie.

Talloze kratten staan klaar om gesorteerd te worden.
Een enorme gift door een klant
Een team van 8 vrijwilligers van IT-bedrijf Exact en enkele eigen vrijwilligers staan klaar om aan de slag te gaan

Door de enorme inzet van de Exact-medewerkers konden bijna 600 kratten gesorteerd en opgeruimd worden. Geweldig en natuurlijk onze dank.

12 december.
De Mantel doneert weer, nu 14 kratten.
Zoals gebruikelijk met Kerstmis nodigt de heer P. Sas iedereen uit te doneren voor de voedselbank. De opbrengst leverde bijgaande 14 kratten op. Hartelijk dank voor het initiatief en de donaties.

Rabobank steunt Voedselbank

Dinsdag 26 november bezochten rayonmanager Willem-Jan Verheggen en ledenraadslid Paul Paasschens, beiden van Rabobank Regio Den Haag de loods van de Voedselbank aan de Van Alphenstraat in Voorburg. De vrijwilligers waren druk bezig met de voedselpakketten toen een cheque van € 1.000,– tevoorschijn werd gehaald. Operationeel hoofd van de Voedselbank Jim Sabiran nam dat mooie bedrag maar wat graag aan. “Wat mooi dat de ene bank zo de andere bank helpt!”, riep hij verrast.

Rabobank doneert een deel van de winst aan maatschappelijke projecten en initiatieven. Daarbovenop hebben medewerkers en de ledenraad van Rabobank Regio Den Haag ieder een bedrag beschikbaar gekregen om – naar eigen inzicht – een goed doel te ondersteunen. Paasschens koos voor Voedselbank LeidschendamVoorburg. “Zeker rond deze tijd van het jaar is het een ongemakkelijke gedachte dat we in ons rijke land nog steeds voedselbanken nodig hebben. Maar wij weten dat er ook in deze regio mensen wonen die te weinig geld hebben om eten te kopen, en dat er vaak kinderen in het spel zijn. De voedselbank helpt juist die mensen en daarom dragen wij de voedselbank een warm hart toe met deze donatie”, legt Paasschens uit. Verheggen vult aan: “Rabobank gelooft in zelfredzaamheid van mensen. Dit geldt ook voor hen die nu noodgedwongen gebruikmaken van de voedselbank. We vertrouwen erop dat ook zij op langere termijn niet meer afhankelijk zijn van anderen, maar zelf kunnen bouwen aan een financieel gezonde toekomst.”

Ongeveer één op de honderd Nederlanders is afhankelijk van de voedselbank. Zij zijn het armste kwart van de mensen die onder de armoedegrens leven. Het gaat bijna altijd om mensen met schulden. Als je in de bijstand zit en geen schulden hoeft af te lossen, ben je al te rijk voor de voedselbank. Gelukkig lukt het de meeste mensen om na één of twee jaar hulp weer op eigen benen te staan. Dat komt ook doordat er goed wordt samengewerkt in de armoedebestrijding en mensen ook hulp krijgen van andere instanties, zoals schuldhulpverlening en de gemeente.

In Leidschendam-Voorburg deelt de Voedselbank iedere week meer dan 100 voedselpakketten uit. Daar eten zo’n 250 volwassenen en 100 kinderen van. Supermarkten, winkeliers en producenten geven de Voedselbank goed eetbaar voedsel dat anders zou worden weggegooid. Daarnaast geven inwoners altijd gul etenswaren bij supermarktacties en bij inzamelingen van scholen en kerken. Op zaterdag 14 december houdt de voedselbank weer de jaarlijkse kerstactie in supermarkten.

Maar er is ook geld nodig om de voedselbank te laten draaien. Want er zijn allerlei kosten, zoals huur voor de loods, wegenbelasting voor de bus, enzovoort. “We werken heel zuinig en sober en personeelskosten hebben we niet. Want iedereen is hier vrijwilliger. Maar zonder schenkingen zoals deze van de Rabobank redden we het niet. Voor ons is dit echt een groot bedrag en een mooie blijk van waardering voor alle vrijwilligers” besluit Sabiran.

Wilt u de Voedselbank ook helpen? Per geschonken euro kan de voedselbank eten ter waarde van 10 euro uitdelen. De Voedselbank Leidschendam-Voorburg is een ANBI instelling. IBAN NL03 ABNA 0613 5832 21.