Geld doneren?

De Stichting heeft geen inkomsten als gevolg van verkoop.

Wij stellen de voedselpakketten gratis ter beschikking. Onze operationele kosten proberen wij laag te houden (zo werken we uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers) en we betalen niet voor voedsel. Ook onze bestuurders worden niet betaald.

Het pand waarin we zitten wordt nagenoeg gratis ter beschikking gesteld door de gemeente Leidschendam – Voorburg.

Veel zaken financieren we door giften van bedrijven, instanties, kerken, service clubs en particulieren. Voor aanschaffingen doen we veel beroep op vermogensfondsen in de omgeving.

De reclame op de auto levert een bijdrage aan de kosten van onderhoud en gebruik, zoals diesel en verzekering. Indien u interesse hebt te adverteren stuurt u dan een mailtje.

Uw gewaardeerde donatie ontvangen we graag op bankrekeningnummer: NL03ABNA0613583221, ten name van Voedselbank Leidschendam-Voorburg. De Stichting heeft een ANBI-status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar en voor de stichting onbelast.

Logo

Wellicht ook interessant voor jou