Verminderen armoede met Voedselbank Leidschendam-Voorburg

Voedselbank Leidschendam-Voorburg

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die ook door het bestuur van de Voedselbank Leidschendam-Voorburg van harte wordt onderschreven. Ook in onze Voedselbank gelden al deze regels en dragen we de integriteitscode actief uit.

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de Voedselbank Leidschendam-Voorburg kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen.
Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.
De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van)diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Namens het voltallig bestuur van de Stichting Voedselbank Leidschendam-Voorburg,

Nan de Smet
Voorzitter
Juli 2020

PRIVACY

Deze wordt volgens de normen van Voedselbanken Nederland gegarandeerd. Zie ook het Privacy

Samenwerking

Voedselbank Leidschendam-Voorburg werkt samen met het sociaal fonds Leidschendam-Voorburg. Ook het college van Diakenen van Voorburg, Leidschendam en Stompwijk steunt ons. Net als kerken en veel particulieren. Dus samen met vele anderen helpt de Stichting zoveel mogelijk mensen.

Oprichting Stichting

Een particulier initiatief was in 1999 de basis voor de Stichting. Sinds 1 november 2018 organiseert Jim Sabiran met andere vrijwilligers de inzameling, verdeling en bezorging. Samen vormen zij de ruggengraat van de voedselbank.

Donaties

Vervoer, opslag, energie en onderhoud kosten veel geld, maar de Stichting ontvangt geen structurele subsidie. Zonder financiële middelen kunnen we geen hulp bieden. Als u of uw organisatie ons daarbij wil helpen: wij zijn blij met elke gift!

Voedsel afgeven kan aan de Van Alphenstraat 63 L op:
– Dinsdag van 9.00 – 16.00 uur
– Woensdag van 9.00 – 16.00 uur

Logo

Wellicht ook interessant voor jou